วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ข่าวรอบรั้วมช.

หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2567 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒน...
SDGs:
11
4 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โปรดระวัง ! เตือนภัยมิจฉาชีพ มช.ไม่มีนโยบายติดต่อไปยังข้าราช...
20 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
"มช. เชื่อมพลัง โรงพยาบาลลำพูน บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ต...
SDGs:
3 8 9 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ERDI CMU ร่วมเป็นสมาชิก Hydrogen Thailand Club ขับเคลื่อน ไฮ...
SDGs:
7 11 13 17
11 เมษายน 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
CMU-ePro การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับป...
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับครัวดำหัวปี๋ใหม่เมือง
SDGs:
11
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
วันพาร์กินสันโลก (WORLD PARKINSON’S DISEASE DAY)
SDGs:
3
11 เมษายน 2567
คณะแพทยศาสตร์

วารสาร

ทองกวาว ฉบับพิเศษ
28 มกราคม 2567
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2566
20 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 - 2566
2 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม

โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ที่ยึดหลักสานต่อเรื่องเดิม ริเริ่มเรื่องใหม่ สร้างเสริมความไว้ใจ ระวังภัยทุกฝีก้าว” ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม การบูรณาการงานจากส่วนงานต่าง ๆ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs