ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : +66 53 941300
โทรสาร : +66 53 217143
อีเมล : contacts@cmu.ac.th
ติดต่อ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : +66 5394 3333, +66 5394 4444
โทรสาร : +66 5394 4900
อีเมล : ccarc@cmu.ac.th
การเดินทางมา มช.

จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : โดยรถยนต์


ออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วเลี้ยวขวา ถึงแยกห้างโรบินสันแล้วเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนน บุญเรืองฤทธิ์ ผ่านโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลี้ยวซ้ายที่ประตูสวนดอก เข้าสู่ถนนสุเทพ ถึงสี่แยกตลาดต้นพยอม เลี้ยวขวา เข้าประตูข้างโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ บริการการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง (รถแดง)

และบริการแอพเรียกรถ Grab, inDrive, Bolt, Maxim

หมายเหตุ :
- การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง กรุณาสอบถามราคาให้ชัดเจน
- ค่าโดยสารรถแดงจากสนามบินและขนส่งอาเขต มา มช. เริ่มต้น ประมาณคนละ 100 บาท
- ค่าโดยสารรถแดง โดยทั่วไป เริ่มต้นที่คนละ 30 บาทในเส้นทางรอบคูเมืองเชียงใหม่ หรือประมาณไม่เกิน 4 กิโลเมตร เช่น ประตูท่าแพไปตลาดวโรรส และอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 40 – 50 บาทในเส้นทางที่ไกลกว่านี้หรือเดินทางคนเดียว