Read more..

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจโควิด-19 PCR TEST .
18 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19
16 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประตูไผ่ล้อม จะเริ่มใช้ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ ในวันที่ 1 เมษายน 2564
23 มีนาคม 2564
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more..

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช.
18 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU Mind will be with you
18 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 60