Read more..

มช. จัดกิจกรรม CMU OPEN HOUSE ONLINE 2020
27 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานด้านความยั่งยืน
28 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ส่งกระทงใหญ่ “เฉลิมทิพยรัฏฐ์ นพบุรงามวัฒน์สง่านคร” สืบสานประเพณียี่เป็ง
28 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถา ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางรัฐศาสตร์ในภาวะวิกฤต”
27 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Doi Suthep Halloween Nature
26 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Suandok Medical Innovation District: SMID
26 ตุลาคม 2563
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

Medical Book Days ครั้งที่ 16 วันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2563
20 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมสืบสานพิพิธภัณฑ์ล้านนา คว้า 2 รางวัล Museum Thailand Awards 2020
20 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Webinar สัมมนาออนไลน์ฟรีในหัวข้อ Smart City เมืองอัจฉริยะเพื่อชีวิตสมาร์ทดิจิทัล
19 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

NIA จับมือ STeP เปิดตัวโครงการ “นิลมังกร” Thailand Inno-BIZ Champion Reginal Round
19 ตุลาคม 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมองค์ความรู้ สู้ภัยพิษแมงกะพรุน”
16 ตุลาคม 2563
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

Read more..

Reimagine Doing จินตนาการใหม่ กับกิจกรรมการดำเนินชีวิต
16 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่าย CMU English Friends & Fun Day Camp
16 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

บทบาทอุทยานวิทยาศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรมทำได้อย่างไร
15 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สัมมนารูปแบบออนไลน์ หัวข้อ Pathology of dermatophytosis
15 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 39