Read more..

“รับน้องรถไฟ 2562” รถไฟขบวนพิเศษ ลูกช้าง มช. จากหัวลำโพงสู่สถานีเชียงใหม่ 20 - 21 ก.ค. นี้
12 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านระดับ 300 คะแนน
10 กรกฎาคม 2562
ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

Read more..

เข้าวัสสา
8 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

5 ส.ค. 2562 มช.ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค 100 %
8 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช. เปลี่ยนขยะจากเศษอาหาร เป็นพลังงานทดแทน
25 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค จับมือ กสทช. สนับสนุนการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G
20 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นศ. คณะรัฐศาสตร์ฯ รับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2562
17 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. นำนวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญา สู่ยุทธศาสตร์เชิงรุก “ล้านนาสร้างสรรค์”
14 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 8