Read more..

VOC รับฟัง ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหา ของนักศึกษา มช.
29 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อควาโปนิกส์ความสมดุลทางธรรมชาติระหว่างพืชและปลา
11 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล”
11 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตขอประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์ฟรี (Webinar) ที่น่าสนใจ
4 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมโหวตให้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เป็น “พิพิธภัณฑ์สุดยอดในดวงใจ”
4 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ครบรอบ 60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.
4 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ
29 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

บริการวิเคราะห์ทดสอบ "แรงดึง" Tensile Testing
29 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

"งา" ธัญพืชจิ๋ว ที่ประโยชน์ไม่จิ๋ว
29 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเบอร์ 4 ในระบบการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ
29 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เชิญชาวลูกช้าง มช. ร่วมทดสอบแอฟพลิเคชัน “กินในมอ (KinNaiMor)”
29 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เชิญผู้สนใจร่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE”
29 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 32