CMU OPEN HOUSE 5-6 พ.ย. 2565 นี้ ในรูปแบบออนไลน์
SDGs:
4
20 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ไวรัส "RSV" ไวรัสร้ายใกล้ตัวลูกน้อย
26 กันยายน 2565
คณะแพทยศาสตร์
พบกับ "CAMT MetaEd & NFT Virtual Event" 24 - 25 กันยายน 2565 นี้!
21 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ใส่ใจ ดูแลลูกช้าง ด้วยนโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
2 3 4 8 17
20 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
จากพาหนะแห่งอนาคต... สู่เส้นทางแห่งสปิริต ลูกช้าง มช.
19 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
18 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 131