Read more..

มช. ติดอันดับ 301-350 ของ Times Higher Education Asia University Rankings 2020
4 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พัฒนาแบบบันทึกสุขภาพ โควิด-19 สำหรับนักศึกษา-บุคลากร
16 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สาธิต มช. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์
5 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

"สัมมนาออนไลน์ฟรี" ในหัวข้อ "ติดอาวุธ SMEs ไทย บุกตลาดออนไลน์จีน ด้วยตัวแบบ O2O CBEC"
2 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เชิญร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “New Normal ความปรกติใหม่ในโลกใบเดิม”
2 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เชิญสถานศึกษาและผู้สนใจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Smart & Healthy School ผ่านวิกฤต COVID-19
1 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะแพทย์ มช. ผนึก สกสว. ต่อยอด “บล็อกเชนเพื่อการแพทย์”
1 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การสัมมนาวารสารออนไลน์ เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
1 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
31 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

“คิดถึงเชียงใหม่” แนวคิดการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19
30 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมปันสุข ผ่านตู้ปันน้ำใจ
30 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขยะจากเศษอาหารสู่แก๊สหุงต้ม
30 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อบรมหลักสูตรระยะสั้น การทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
30 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. สนับสนุนชุด Ez-Studio ให้คณะ สร้างสื่อการเรียนการสอน online
30 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะเทคนิคการแพทย์ มช.ขยายงานบริการตรวจวินิจฉัยโรค Covid-19 แบบ drive-thru
30 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ตลาดแรงงานจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังยุคโควิด19
30 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Pyrolysis Mobile Unit และ รถต้นแบบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดพร้อมสับย่อย
25 พฤษภาคม 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

End of content

Now viewing : 1 of 28