Read more..

ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 38 “ขุนเลเกมส์”
25 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
22 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช.ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและอาจารย์อาวุโส
28 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ระดมทีมนักวิจัย มช. เปิดแหล่งให้ความรู้ด้านหมอกควันแก่ประชาชน พร้อมรายงานคุณภาพอากาศ แบบ Real Time
28 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เสริมชุมชน ด้วยการนำความรู้จากงานวิจัยไปบริการวิชาการ หนุนการจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
28 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. นำองค์ความรู้จากงานวิจัย มุ่งแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน
26 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิด“ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Indian Studies Center Chiang Mai University: ISCCMU)”
24 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มช. ศุกร์ 26 เม.ย.นี้
23 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. บูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิ และภูมิทัศน์โดยรอบ
22 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 6