Read more..

มช.ส่งเสริมประชาธิปไตย เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กำหนดจุดรับหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สถาบันวิจัยวิทย์สุขภาพ มช. แนะวิธีง่ายๆ ช่วยลดฝุ่นละอองและหมอกควัน
14 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปลี่ยนแปลงวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มช. จาก 14 มี.ค. 2562 เป็น 26 มี.ค. 2562
14 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศงดจัดกิจกรรมของนักศึกษาในที่โล่งแจ้งสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน
14 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. งดการเรียนการสอน 14 - 15 มี.ค. 62 เนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน
13 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดมิติใหม่ของการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ CMU-SMILE
8 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับสมัครผ้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ (PN 1 ปี)
8 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์ นักวิจัย มช. รับทุนวิจัย 32 ทุน เป็นอันดับ 1 ของประเทศ จาก สกว.
8 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม เริ่มปีการศึกษา 2563
5 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. นำองค์ความรู้จากงานวิจัย มุ่งแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน
1 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 4