มช. รับสมัครนักศึกษาปริญญาที่สอง ปีการศึกษา 2567
SDGs:
4
10 เมษายน 2567
สำนักทะเบียนและประมวลผล
กิจกรรมสัมมนา “จับกระแสการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
4 17
29 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ชวนฟัง ! Webinar Update นโยบายการใช้ MS Teams ปีการศึกษา 2567
SDGs:
4
25 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เครือข่ายดำเนินงาน AUN – AYCF แห่งประเทศไทย”
SDGs:
4 17
18 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Singapore Polytechnic
SDGs:
4 17
14 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ENG CMU Explores Schaeffler Vietnam’s High-Tech Factory!
SDGs:
4 8 9 17
7 มีนาคม 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 20