รับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SDGs:
1 2 3 17
28 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2566
SDGs:
1 2 3 10 17
24 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
SDGs:
1 2 3 4 10 17
20 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Amplified fragment length polymorphism for identification of Habenaria and Pecteilis
SDGs:
1 2 3 12
14 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Chiang Mai Mini Forum ผสานกำลังเครือข่ายเชียงใหม่พฤฒพลัง
SDGs:
1 2 3 8 9 10 11 16 17
24 กรกฎาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 2566
SDGs:
1 2 3 4 9 11 12 16 17
12 กรกฎาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการ “มีดี” พลังเกษียณสร้างชาติ
SDGs:
1 2 3 5 8 9 11 12 15 17
28 มิถุนายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร Smart Caregiver for the Elderly Care
SDGs:
1 3 8
26 มิถุนายน 2566
คณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรม "บริหารจัดการเงิน ในการลงทุนหุ้น กองทุนอย่างไร ในวัยก่อนหรือหลังเกษียณ"
SDGs:
1
20 มิถุนายน 2566
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรม "Forum 2023: NEC Lamphun Moving Forward Together"
SDGs:
1 3 11 17
8 มิถุนายน 2566
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
บทบาทสัตวแพทย์กับ “บ้านก้อ Sandbox”
SDGs:
1 2 3 8 10 11 12 15 17
2 มิถุนายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการฝึกการอบรม SDGs Workshop : Future Proofing Your Organization
SDGs:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 5