ประกาศ มช. เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
SDGs:
1 4 10
27 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
วัตถุดิบปลอดภัยสู่คุณค่าโภชนาการ
SDGs:
1 3 8 9 11 12 17
18 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นักวิจัย มช. รับรางวัล Prime Minister's TRIUP Award 2022
SDGs:
1 2 8 9 10 12 17
4 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเยาวชน ร่วมโครงการ The e-ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) Thailand 2022 ครั้งที่ 10
SDGs:
1 10 17
1 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
SDGs:
1 2 3 9 13 17
28 มีนาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อบรมการทำข้าวแผ่นน้ำแตงโมสมุนไพรและกล้วยฉาบ
SDGs:
1 8
15 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักบริการวิชาการ
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 3 6 7 8 9 11 13 15 17
15 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัย COVID-19
SDGs:
1 3 9 10 17
27 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 2