ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
SDGs:
3 9 12 17
27 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
The International Symposium on Sustainable Healthcare Innovation for Future Society
SDGs:
3 9 17
17 มกราคม 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมพิธีเปิดการประชุม และบรรยายการประชุม (Keynote Speaker) ในหัวข้อ “CMU Flagship: PM 2.5 reduction for sustainable development”
SDGs:
3 9 11 13 17
13 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่
SDGs:
8 9 11 17
5 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
STeP มัดรวมสิ่งสุดยอดที่เกิดขึ้นในปี 2022
SDGs:
9 17
5 มกราคม 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 16
SDGs:
9 17
4 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การจัดการบรรยายในหัวข้อ CMU HPC ERAWAN การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัย
SDGs:
3 9 11 12 13 17
28 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การศึกษาและเยี่ยมชมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
SDGs:
9 17
22 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหารจาก Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี
SDGs:
9 11 12 13 17
21 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
19 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
คนไทยมีดีเฟสติวัล 2022 เที่ยว ชม ช๊อป
SDGs:
1 2 3 4 8 9 10 11 12 17
16 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการจัดตั้งศูนย์ Glycemic Index (GI) Center
SDGs:
3 9 12 17
16 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สัมมนาพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Chiang Mai Digital Transformation ธุรกรรม ทำอย่างเหนือ
SDGs:
3 8 9 11 12 17
14 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 13