เปิดเยี่ยมชม มช. สุด WOW ผ่าน CMU 360 องศา
SDGs:
9
18 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
LESSON LEARNED : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ l Digital University
SDGs:
4 6 7 9 11 17
6 มีนาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Supercritical Fluid Extraction For Innovative Food
SDGs:
3 4 9 14 15 17
18 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้การต้อนรับทูตพาณิชย์และการลงทุนอาวุโสออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะ
SDGs:
3 9 11 17
12 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
CAMT จับมือ I AM CONSULTING นำ Blockchain มาสร้าง Education Sandbox เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัล
SDGs:
9
9 พฤษภาคม 2565
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
AQUADAPT-Mekong Project Final Technical Report
SDGs:
9 12 13 17
6 พฤษภาคม 2565
คณะสังคมศาสตร์
มช.พัฒนา VR โลกเสมือนจริง ช่วยเด็กออทิสซึม คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ
SDGs:
3 9 10
6 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2565 (TED Youth Startup 2022) รอบที่ 2
SDGs:
4 8 9
3 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24
SDGs:
8 9 10 12 15 17
3 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 5