ร่วมพิธีเปิดการประชุม และบรรยายการประชุม (Keynote Speaker) ในหัวข้อ “CMU Flagship: PM 2.5 reduction for sustainable development”
SDGs:
3 9 11 13 17
13 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีปิดงาน The 5th International Symposium of Benthological Society of Asia: BSA2022
SDGs:
11 13
29 ธันวาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์
การจัดการบรรยายในหัวข้อ CMU HPC ERAWAN การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัย
SDGs:
3 9 11 12 13 17
28 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Theory and Technique, International Conference on Sustainable Environment 2023
SDGs:
11 13
22 ธันวาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์
ต้อนรับผู้บริหารจาก Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี
SDGs:
9 11 12 13 17
21 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
19 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon pricing)
SDGs:
7 9 13 17
7 ธันวาคม 2565
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมงานแถลงข่าว งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10
SDGs:
1 2 3 8 9 13 15 17
21 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ SCMC และ EDRI CMU
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
17 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษามช.ลำพูน จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565"
SDGs:
13
27 ตุลาคม 2565
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
การสัมมนาวิชาการนานาชาติ Innovation for Resilient Agriculture
SDGs:
1 2 3 9 12 13 17
19 ตุลาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 4