สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. รับรางวัลZero Emission Mobility
SDGs:
6 7 9 11 13 17
26 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 3/2566
SDGs:
3 7 9 11 12 13 17
25 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ว.เกษตรและเทคโนโลยีลำพูนศึกษาดูงานพื้นที่ปกปักทรัพยากร โครงการ อพ.สธ.-มช.
SDGs:
4 13 15
8 สิงหาคม 2566
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
โครงการประเมินแหล่งกักเก็บคาร์บอน (Carbon sink) การชดเชยคาร์บอน (Carbon offset)
SDGs:
7 13 15 17
19 กรกฎาคม 2566
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
การประชุมขับเคลื่อนในประเด็น Carbon Neutrality ตามนโยบายแผน 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
3 6 9 11 12 13 15 17
15 กรกฎาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
AUS 2023 Highlights: Day 1 Started !!!
SDGs:
4 8 11 13 17
10 กรกฎาคม 2566
คณะสังคมศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 6