สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. รับรางวัลZero Emission Mobility
SDGs:
6 7 9 11 13 17
26 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 3/2566
SDGs:
3 7 9 11 12 13 17
25 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการประเมินแหล่งกักเก็บคาร์บอน (Carbon sink) การชดเชยคาร์บอน (Carbon offset)
SDGs:
7 13 15 17
19 กรกฎาคม 2566
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
ทีมนักวิจัย 3E คว้ารางวัล “CMU Social Value Recognition Award 2023"
SDGs:
3 7 9 13 17
2 กรกฎาคม 2566
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 5