ประชุมสัมมนา “พลังมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Campus)
SDGs:
7 11 17
28 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมลพิษอากาศ และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
SDGs:
7 9 11 13
21 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านงานอาคารสถานที่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
SDGs:
3 7 9 11 12 13 17
1 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพะเยา
SDGs:
3 6 7 9 11 12 17
29 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ครบรอบ 60 ปี มช. พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 ของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
SDGs:
7 9 11 13
3 มกราคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ผ่านการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
SDGs:
7 13 15
3 มกราคม 2567
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
กิจกรรม Mae Kha Walk Rally 2023
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 11 12 15 17
23 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศูนย์ CBG ประจวบคีรีขันธ์ มช. รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2023
SDGs:
7 9 11 13
21 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 7