พิธีเปิดรูปปั้นมหาตมะคานธี (Unveiling of Mahatma Gandhi Statue Ceremony)
SDGs:
11 16 17
21 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรม “สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 18”
SDGs:
16
15 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567
SDGs:
16 17
14 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรม International Day “Shim Show Share” 2023 EP. 3
SDGs:
8 16 17
4 มกราคม 2567
คณะสังคมศาสตร์
ให้การต้อนรับ Mr.James Tewksbury Co-Founder of GCF
SDGs:
3 4 9 16 17
27 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 5