การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2566
SDGs:
1 2 3 10 17
24 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 Mahidol Project 2023
SDGs:
3 17
23 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
SDGs:
1 2 3 4 10 17
20 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรมเดิน-วิ่งมหากุศล มหิดล 66
SDGs:
3 17
17 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Amplified fragment length polymorphism for identification of Habenaria and Pecteilis
SDGs:
1 2 3 12
14 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งาน MEDCHIC Innovation Day 2023
SDGs:
3 9 17
9 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผ่อดีดีเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ "Tourist Care ใส่ใจนักท่องเที่ยว"
SDGs:
3 9
28 สิงหาคม 2566
ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

End of content

Now viewing : 1 of 22