เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
SDGs:
3 6 9 11 13 17
2 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
19 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ SCMC และ EDRI CMU
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
17 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานสัมมนา The City Research and Development Symposium 2022
SDGs:
3 6 9 11 12 15 17
5 ตุลาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT) Workshop”
SDGs:
1 2 3 4 6 7 9 11 12 13 14 15 17
22 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมที่พักปี 2565
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 17
22 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
SDGs:
6 7 9 11 17
2 กันยายน 2565
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
SDGs:
6 7 9 11 17
1 สิงหาคม 2565
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการประชุม ICIRD ครั้งที่ 7
SDGs:
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 17
22 กรกฎาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
SDGs:
3 6 7 9 12 13 17
8 กรกฎาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 2