ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพะเยา
SDGs:
3 6 7 9 11 12 17
29 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
SDGs:
20 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งาน “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors Day 2024
SDGs:
3 6 8 9 11 12 17
2 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรม MAE KHA Walk Rally 2023
SDGs:
3 6 17
10 มกราคม 2567
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
โครงการวิ่งด้วยใจเพื่อบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่
SDGs:
1 2 3 6 8 11 12 15 17
24 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรม Mae Kha Walk Rally 2023
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 11 12 15 17
23 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เปิดนิทรรศการ “ศาลาลำเหมือง” โครงการวิจัย “ลำเหมืองที่หายไป”
SDGs:
3 6 9 11 12 13 15 17
25 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อบต.พระลาน ศึกษาดูงาน SCMC
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
1 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. รับรางวัลZero Emission Mobility
SDGs:
6 7 9 11 13 17
26 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 4