Read more..

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี แห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
28 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
28 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
28 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานวันทรงดนตรี ประจำปี 2564
27 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธียกเสาเอกอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางจิตวิทยา ครั้งที่ 5
22 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ผศ.ดร.ทพญ.สาครรัตน์ คงขุนเทียน
22 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารสำนักงานภาค บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด
21 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2563
17 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU)
16 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการอบรมแกนนำสุขภาพฯ (CMU’s Healthy)
15 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 43