ร่วมประชุมเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2566
SDGs:
17
10 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร Creative Lanna Selected (Knowledge Center)
SDGs:
3 9 11 17
4 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะจาก Central Mindanao University ประเทศฟิลิปปินส์
SDGs:
17
4 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีลงนามสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Guangzhou University และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
17
1 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรมสัมมนา “จับกระแสการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
4 17
29 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 52 ปี
29 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมมอบอุปกรณ์ "ช้างไฟ" จำนวน 128 เครื่อง แก่จังหวัดเชียงใหม่
SDGs:
11 13 17
29 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
SDGs:
17
28 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Singapore Polytechnic International
SDGs:
9 17
28 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งาน CMU Happy Retirement เกษียณสุขใจ ประจำปี 2567
SDGs:
17
28 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประชุมสัมมนา “พลังมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Campus)
SDGs:
7 11 17
28 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา
27 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับประธานสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาจีน นานาชาติ และคณะ
SDGs:
17
26 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 116