Read more..

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
19 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับศึกษาธิการภาค 15
15 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์
12 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม2518”
10 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ อาจารย์พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
10 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดตัวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรุ่นใหม่ 40 คัน
6 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถวายเครื่องสักการะ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
4 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานแถลงข่าว การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1
29 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการ CMU MOOC International (MOOC I)
24 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แนวทางการพัฒนา นักศึกษาในยุค New Normal
24 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2563
24 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประจำเชียงใหม่
23 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณวรวัชร - คุณนิภานันท์ ตันตรานนท์
23 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2564
23 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่รัตนา สร้อยมณีวรรณ
22 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. U Thien Tin กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
22 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2/2564
22 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skill Development)
22 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. จับมือ Nok Air พัฒนาวิชาการ
22 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
21 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 47