Read more..

กิจกรรมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพบปะผู้บริหาร
22 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง CMU EdPEx
22 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
22 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC2019)
21 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่สุพร ธีรสิงห์
20 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดกิจกรรม Workshop การใช้งานระบบ Web Lanna Portal
20 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562
19 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วิ่งมหากุศล Running Run for village 2019
17 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัย 4.0
17 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วิ่งการกุศล AMS PROMT Running Mini Marathon 2019
17 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นายอาทิตย์ ทิพย์ศรีจันทร์
16 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูนักศึกษาเก่า มช.จังหวัดเชียงราย
16 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมงาน 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รำลึกวันวานราตรีอ่างแก้ว 2562
16 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบแผ่นกรอง PM 2.5 และ แผ่นกรองคาร์บอน เพื่อใช้ในโครงการทำห้อง PM 2.5 Clean Room
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีแถลงข่าวเรื่อง “ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0”
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Ritsumeikan University
14 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562
13 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมเปิดร้าน Bellinee’s Bake & Brew
13 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก World Crafts Council, Asia Pacific Region
13 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิด AIS Playground @CMU Learning Space
13 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
12 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 24