Read more..

รับมอบกลีเซอลีน สำหรับทำเจลล้างมือ จำนวน 200 ลิตร
30 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,050 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสันป่าตอง
30 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสันทราย
27 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบเครื่องผลิตโอโซน OZ0-MAC
26 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์
26 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ นาวาอากาศโท เลี้ยง ศีลธรรม
16 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธียกเสาเอก เรือนฝาไหล (เรือนแม่นายคำเที่ยง)
12 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบช่อดอกไม้แด่ผู้บริหารครบวาระ
10 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สตง. กับการบริหารมหาวิทยาลัย
9 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย
4 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 33