มช. พัฒนา“FoodPrompt” ช่วยสร้างมื้ออาหาร ตอบโจทย์ผู้ประสบปัญหาทุพโภชนาการอย่างครบวงจร
SDGs:
3 9
22 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ ครั้งที่ 11 (Research to Market : R2M)
SDGs:
17
19 เมษายน 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มช. ร่วมพัฒนาผงจิ้งหรีด โปรตีนสูง พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรไทย สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 3 8 9 12 17
23 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Smart Start Idea by GSB Startup
SDGs:
8 9 17
23 กุมภาพันธ์ 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มช.คิดค้น ‘Smart TTI’ฉลากอัจฉริยะสำหรับผลิตผลสด บ่งชี้คุณภาพสินค้าทางการเกษตร
SDGs:
3
30 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 17