โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
SDGs:
1 2 3 4 10 16 17
7 พฤษภาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
‘ก่ำเจ้า มช.107’ ข้าวพันธุ์ใหม่ ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
SDGs:
1 2 8 10 11 12 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Lanna Rice Research Center ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ภายใต้โครงการ Mae Hia Smart BCG Model
SDGs:
1 2 8 9 11 12 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การใช้แหนแดงร่วมกับอาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง
SDGs:
1 2
25 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รับมอบเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
1 2 3 4 10 17
27 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แถลงข่าวการเปิดตัวแพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Platform)
SDGs:
1 2 3 8 9 11 12 17
22 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : แนวคิดปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 2 4 8 9 10 11 17
6 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การแข่งขันจักรยาน Tour de CMU ครั้งที่ 3
SDGs:
1 2 3 17
12 มกราคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานแถลงข่าวโครงการ"Amazing All Season ท่องเที่ยวยุคใหม่ วิถีไทยยั่งยืน 2024” Season 1
SDGs:
1 2 3 8 9 11 12 17
10 มกราคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการวิ่งด้วยใจเพื่อบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่
SDGs:
1 2 3 6 8 11 12 15 17
24 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรม Mae Kha Walk Rally 2023
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 11 12 15 17
23 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานสัมมนาทางวิชาการ The 29th Tri-U International Joint Seminar & Symposium “The Future of Environmental Sustainability and Innovation in Agriculture”
SDGs:
1 2 3 8 9 12 13 14 15 17
21 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
MITES (ACARI) INFESTING STORED ANIMAL FEED PRODUCTS IN NORTHERN THAILAND
SDGs:
2 3 12
11 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 4