นักวิจัย มช. รับรางวัล Prime Minister's TRIUP Award 2022
SDGs:
1 2 8 9 10 12 17
4 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
SDGs:
1 2 3 9 13 17
28 มีนาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 1