การประชุมนานาชาติด้านอาหารและวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 2024
SDGs:
3 8 9 12 13 14 15 17
8 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานสัมมนาทางวิชาการ The 29th Tri-U International Joint Seminar & Symposium “The Future of Environmental Sustainability and Innovation in Agriculture”
SDGs:
1 2 3 8 9 12 13 14 15 17
21 ธันวาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการฝึกการอบรม SDGs Workshop : Future Proofing Your Organization
SDGs:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT) Workshop”
SDGs:
1 2 3 4 6 7 9 11 12 13 14 15 17
22 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
A policy framework for climate resilience in fisheries and aquaculture in Thailand
SDGs:
12 13 14
30 พฤษภาคม 2565
คณะสังคมศาสตร์
Supercritical Fluid Extraction For Innovative Food
SDGs:
3 4 9 14 15 17
18 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
SDGs:
13 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการ Lanna Essence Workshop Season 2
SDGs:
3 4 14 15 17
6 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 (The 6th International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB 2022) : Frontier Research in the Future Challenges)
SDGs:
3 9 12 14 17
14 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 1