โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาองค์กรตามแนวคิดแบบ Agile
SDGs:
17
30 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหารจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
SDGs:
17
30 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานวิ่ง “Run For Village 2023” ครั้งที่ 3
SDGs:
3 17
29 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
SDGs:
3 9 12 17
27 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมวิชาการ Thai German Dental Congress ครั้งที่ 6
SDGs:
17
27 มกราคม 2566
คณะทันตแพทยศาสตร์
รับมอบดอกไม้ที่ระลึก (ดอกป๊อปปี้)เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2566
SDGs:
17
25 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
SDGs:
17
25 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
SDGs:
17
25 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีสักการะหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
SDGs:
17
25 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ผนึกกำลังกรมศิลป์ฯ อนุรักษ์ และบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน
SDGs:
17
20 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
The International Symposium on Sustainable Healthcare Innovation for Future Society
SDGs:
3 9 17
17 มกราคม 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Bootstrapper Program
SDGs:
17
17 มกราคม 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
SDGs:
17
17 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก APTA (Asia Pacific Tourism Association)
SDGs:
17
17 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะ
SDGs:
17
16 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 22