การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารและการใช้งานระบบ มช.อาหารปลอดภัย
SDGs:
3 6 12 17
27 พฤษภาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
SDGs:
3 7 9 11 12 13 15 17
23 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ “มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียว” Tomatoes Resistant to Bacterial Wilt
SDGs:
1 9 12 17
22 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
‘ก่ำเจ้า มช.107’ ข้าวพันธุ์ใหม่ ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
SDGs:
1 2 8 10 11 12 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Lanna Rice Research Center ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ภายใต้โครงการ Mae Hia Smart BCG Model
SDGs:
1 2 8 9 11 12 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
CAMT ร่วม MOU คณะเกษตรศาสตร์ มช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนนาน
SDGs:
8 11 12 17
28 มีนาคม 2567
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
"ปะอ้ายคูเผ่ 4" และ "ข้าวฮ้าว 2"
SDGs:
8 12 17
25 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สัมมนาการวางแผนการเงิน สำหรับ นักศึกษาเก่า มช.
SDGs:
3 12
21 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการ E-Commerce 1+X เพื่อผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2567
SDGs:
3 8 9 12 17
13 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เวทีเสวนา “Policy Forum ครึ่งทางฤดูฝุ่น จัดการไฟ แก้ไขปัญหา PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่”
SDGs:
3 11 12 13 17
11 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านงานอาคารสถานที่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
SDGs:
3 7 9 11 12 13 17
1 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพะเยา
SDGs:
3 6 7 9 11 12 17
29 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ช้างเผือกโมเดล อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
SDGs:
1 8 10 11 12
27 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 11