AQUADAPT-Mekong Project Final Technical Report
SDGs:
9 12 13 17
6 พฤษภาคม 2565
คณะสังคมศาสตร์
พื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24
SDGs:
8 9 10 12 15 17
3 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุดิบปลอดภัยสู่คุณค่าโภชนาการ
SDGs:
1 3 8 9 11 12 17
18 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช.ผลิต “เครื่องทำน้ำแข็งอัจริยะ” ขนาด 500 กิโลกรัม/วัน
SDGs:
3 8 9 12
12 เมษายน 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
นักวิจัย มช. รับรางวัล Prime Minister's TRIUP Award 2022
SDGs:
1 2 8 9 10 12 17
4 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 (The 6th International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB 2022) : Frontier Research in the Future Challenges)
SDGs:
3 9 12 14 17
14 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
NSP INNOVATION FAIR 2022
SDGs:
3 9 12 17
29 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โมเดล BCG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs:
3 6 7 8 9 10 11 12 13 17
7 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีทำบุญเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา Outlet แม่เหี๊ยะ
SDGs:
3 12 17
23 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 1