วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ข่าวรอบรั้วมช.

CMU OPEN HOUSE 5-6 พ.ย. 2565 นี้ ในรูปแบบออนไลน์
SDGs:
4
20 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
9 เดือน 9 นี้ พบกับ 9 Quick Win รวมพลังขับเคลื่อน มช. ไปด้วย...
9 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ไวรัส "RSV" ไวรัสร้ายใกล้ตัวลูกน้อย
26 กันยายน 2565
คณะแพทยศาสตร์
สุดปัง!!!! นักศึกษา ANI CAMT คว้า 3 รางวัล ในการประกวด Softw...
23 กันยายน 2565
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วารสาร

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 75
6 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี
19 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทองกวาว ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
18 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสาร มช. วันนี้ ประจำปีการศึกษา 2565
13 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2565
9 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs Chiang Mai University 2021
28 มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 36
6 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 35
1 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน