วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ข่าวรอบรั้วมช.

มช. เดินหน้า หอพักนักศึกษาปลอดฝุ่น PM 2.5 กว่า 2,700 ห้อง แจ...
SDGs:
3 7 11 17
16 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ขอแสดงความยินดีกับน้องกานต์ นางสาวไทย ประจำปี 2566 อดีตน...
20 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วารสาร

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 80
8 กุมภาพันธ์ 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.02/2565
26 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสารทองกวาว ฉบับพิเศษ
24 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs Chiang Mai University 2022
1 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี
19 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 81
13 มีนาคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน