ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 213. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องใส่แร่กัมมันตรังสี ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น ALEXION ACCESS S/N 1KG18V2539 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:35:22
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 97. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์และจำแนกแบคทีเรียในระบบแมสสเปคโทรเมตรี จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:35:17
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 142. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DNS Firewall) จำนวน 1 ระบบ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:35:13
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 7. ค่าจ้างเหมากำจัดน้ำยาสารเคมีที่ใช้แล้วบริเวณเตาเผาคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:35:07
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 107. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:35:02
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 212. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รุ่น Definition AS S/N 95541 และ Synco Via S/N 450001 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:34:58
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 203. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ 640 สไลด์ต่อการหมุน 1 รอบ รุ่น Somatom Force S/N 75517+Syngo Via XL S/N 130507 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:34:52
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 207. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีแบบภาพนำวิถี Tomo Therapy รุ่น Hi-Art Radio Therapy system S/N 110404 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:34:47
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 205. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ยี่ห้อ Philips รุ่น iQon spectral CT แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:34:43
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 80. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว พร้อมเครื่องแสดงและบันทึกข้อมูลด้วยไฟฟ้าการไหลเวียนของระบบหัวใจ รุ่น OPTIMA IGS320 แบบรวมอะไหล่ ไม่รวมหลอดเอกซเรย์และชุดรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:34:40
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 216. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ 2 หัวตรวจพร้อมซีที ชนิด 16 ภาพ ยี่ห้อ GE รุ่น Discovery NM/CT 870 DR แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:34:37
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ๑๘๙. เตียงทำคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:34:34
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 323458 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:32:38
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ GPU 249342 และ 249264 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
27/9/2565 13:23:52
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
27/9/2565 8:42:39
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
27/9/2565 8:40:06
WIN
ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อซอฟต์แวร์บริการจัดการงานและโครงการ (Task and Project) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
26/9/2565 22:06:41
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 973523 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2565 20:40:42
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 323381 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2565 20:40:27
ANN
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมติดตั้ง
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
26/9/2565 19:43:04
WIN
ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมการบริการงานพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
26/9/2565 19:41:52
PLN
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
26/9/2565 19:41:49
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสัตวแพทยศาสตร์
26/9/2565 17:33:35
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสัตวแพทยศาสตร์
26/9/2565 17:33:14
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันฯ อาคาร 3 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
26/9/2565 16:30:21
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันฯ อาคาร 2 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
26/9/2565 16:29:17
PRI
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะวิทยาศาสตร์
26/9/2565 16:11:50
AUC
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่า ชำรุด จำนวน 2 กอง
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2565 15:23:53
AUC
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายการซากเครื่องตรวจทางรังสีระบบหลอดเลือด 1 ระนาบ
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2565 15:23:50
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (น้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาวในเลือด CBC)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2565 14:59:05
Now viewing : 1 of 1237