ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
22/8/2562 17:08:49
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
22/8/2562 16:37:38
ANN
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
22/8/2562 16:32:16
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการสวนดอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 16:18:03
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 16:17:57
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 16:17:53
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 16:03:21
WIN
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิจิตรศิลป์
22/8/2562 15:56:10
PRI
ประกาศราคากลาง งานจ้างรายการที่ 149. ค่าจ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 15:44:50
PRI
ประกาศราคากลาง งานจ้างรายการที่ 137. ค่าจ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จ.ลำพูน
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 15:44:44
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ( Thymoglobulin IV 25 mg)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 15:43:13
PLN
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะเภสัชศาสตร์
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเภสัชศาสตร์
22/8/2562 15:15:13
PLN
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเภสัชศาสตร์
22/8/2562 15:14:52
ANN
ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 (อาคาร 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเภสัชศาสตร์
22/8/2562 15:14:43
WIN
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 105 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะทันตแพทยศาสตร์
22/8/2562 15:03:48
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษา (เฟอร์นิเจอร์ห้องพัก) จำนวน 4 รายการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
22/8/2562 14:13:05
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
22/8/2562 13:41:17
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษาและห้องอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
22/8/2562 13:25:43
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
22/8/2562 13:24:58
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตรวจวัดคณภาพสิ่งแวดล้อมอาคารศูนย์บริการสุขภาพฯ)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 13:17:03
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตรวจวัดคณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางแพทย์ฯ)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 13:16:48
WIN
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองบรรจุเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักทะเบียนและประมวลผล
22/8/2562 11:26:16
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 271. เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เลเซอร์สแกน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 11:18:37
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 261. เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 11:18:27
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 268. เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงพร้อมระบบปรับออกซิเจนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 11:18:18
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 240. ระบบแม่ข่ายเสมือนสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 11:18:10
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 267. เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ชนิด 100% แบบเร่งด่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 ลิตร พร้อมระบบล็อคอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 11:17:38
PLN
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะพยาบาลศาสตร์
22/8/2562 10:33:20
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ซื้อน้ำยาตรวจฮอร์โมน สารบ่งชี้มะเร็งระดับสารทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียด 16 รายการ)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 10:12:48
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 น้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
22/8/2562 10:12:43
Now viewing : 1 of 431