ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
SUM
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิจิตรศิลป์
2/12/2565 17:23:48
SUM
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (แบบสขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิจิตรศิลป์
2/12/2565 17:23:41
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งานจัดซื้อฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย SciVal)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
2/12/2565 16:45:57
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 47. ชุดผ่าตัดผ่านกล้องด้วยระบบภาพ 3 มิติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:39:04
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจัดจ้างงานจ้างบริการระบบสอบออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:38:51
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายการที่ 226. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดและป้องกันปลวก หนู แมลงสาบ มด ยุง เห็บ และหมัด ในอาคารต่างๆ ของคณะฯ ระยะเวลา 9 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2566) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:38:42
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ 238. เตียงผู้ป่วย ชนิด3 ไก แบบมือหมุน จำนวน 20 เตียง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:38:29
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ 261. เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยโดยใช้แผ่นไอโดรเจลยึดติดผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:38:20
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ 272. ตู้เย็นเก็บวัคซีน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน 8 ตู้
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:38:13
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ 2566 รายการที่ 316. เครื่องวัดอัตราการไหลของหลอดเลือด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:38:05
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ 250. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคกระตุ้นหัวใจ และวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:37:57
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ 233. เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:37:51
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ 165. เครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:37:46
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ 304. เครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:37:41
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บอกรับฐานข้อมูล Clinical Key จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:37:35
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายการที่ 5. งานปรับปรุงห้องเปิดซองงานพัสดุและงานยานพาหนะเป็นห้องทำงาน งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
2/12/2565 16:37:28
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างงานจ้างทำเข็มกลัดรางวัลช้างทองคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
2/12/2565 16:14:30
PRI
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างงานจ้างทำเข็มกลัดรางวัลช้างทองคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
2/12/2565 16:14:27
WIN
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
2/12/2565 15:52:53
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งานจัดซื้อระบบ CANVAS Cloud LMS ปีที่ 2
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
2/12/2565 15:33:15
PLN
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
2/12/2565 15:28:43
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต WIFI ภายในห้องพัก พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
2/12/2565 15:22:08
WIN
ชุดเครื่องมือสำหรับการแพทย์แม่นยำ Precision medicine
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
2/12/2565 14:18:56
PLN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
2/12/2565 14:18:49
AWP
ประกาศสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
2/12/2565 11:59:15
AWP
ประกาศสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
2/12/2565 11:59:04
AWP
ประกาศสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
2/12/2565 11:58:52
SUM
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เรื่อง ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (แบบสขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
2/12/2565 11:58:38
SUM
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เรื่อง ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (แบบสขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
2/12/2565 11:58:15
SUM
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เรื่อง ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 (แบบสขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
2/12/2565 11:57:59
Now viewing : 1 of 1291