Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

TLIC แนะแนวทางการ “จัดสอบออนไลน์”
10 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. พัฒนาแอปพลิเคชั่น CM CHANA คัดกรอง COVID-19 ระลอกสอง
8 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ร่วมโครงการChiang Mai Creative Innovation Product
4 กุมภาพันธ์ 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

มช. ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน
12 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วิธีการเฝ้าสังเกตอาการตนเองที่บ้าน
12 มกราคม 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร์

Read more..

รู้ไว้...ห่างไกล COVID-19
12 มกราคม 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร์

Read more..

ประกาศ มช. เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดงานครบรอบ 45 ปี วันที่ระลึกวันทรงดนตรี
3 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
29 ธันวาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การใส่หน้ากากผ้า ที่ถูกวิธี
25 ธันวาคม 2563
คณะแพทยศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 6