การเสวนาและนิทรรศการ “เปิงใจ เก่าใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา”
SDGs:
3 8 9 12 17
19 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เปิดงาน Accounting & Finance Day - Live Acceleration Program
SDGs:
8 9 12 17
2 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65
SDGs:
3 8 9 11 16 17
24 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17
24 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ร่วมพัฒนาผงจิ้งหรีด โปรตีนสูง พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรไทย สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 3 8 9 12 17
23 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Smart Start Idea by GSB Startup
SDGs:
8 9 17
23 กุมภาพันธ์ 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เตรียมพบกับ CMUBS CAREER FAIR ประจำปีการศึกษา 2565
SDGs:
8
7 กุมภาพันธ์ 2566
คณะบริหารธุรกิจ

End of content

Now viewing : 1 of 7