ผ่อดีดีเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ "Tourist Care ใส่ใจนักท่องเที่ยว"
SDGs:
3 9
28 สิงหาคม 2566
ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
“CMU MINDS” ช่วยพิงไหล่ในวันที่ใจล้า ณ รั้วม่วง
24 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แพ้ยา อันตรายกว่าที่คิด
8 สิงหาคม 2566
คณะแพทยศาสตร์
เปิดตัวโครงการเติมความสุข สร้างพลังใจ
SDGs:
3
4 สิงหาคม 2566
คณะพยาบาลศาสตร์
รู้เรื่องไขมันในเลือดสูง
27 กรกฎาคม 2566
คณะแพทยศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 22