Read more..

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มช. ได้รับรางวัล Exemplary Award
8 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี"
1 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วิศวฯ มช. จัดงานมอบรางวัล Gear Award 2018 เชิดชูเกียรตินักวิจัย
1 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ รับรางวัลงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
18 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รางวัล “HERO Award for sky doctor”
18 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

AccBA รับ Public Favorite Award จาก “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”
4 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น
29 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 8