Read more..

ผลงานวิจัยจาก CERT Center คณะแพทย์ฯ มช. คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ FAOPS2019
11 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์แพทย์ มช. ชนะเลิศนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์
11 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แพทย์ มช. รับยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561
29 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัยจาก CERT Center คณะแพทย์ฯ มช. รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
22 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นศ.รังสีเทคนิค รับรางวัล Best poster presentation award
15 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาจีน มช. ชนะประกวดร้องเพลงในเทศกาลตรุษจีน
11 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัย มช. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
6 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์ มช. รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น
5 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัย มช. ได้รับ 6 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562
4 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น มช. ปี 61
2 กุมภาพันธ์ 2562
คณะการสื่อสารมวลชน

Read more..

นศ. CAMT ชนะเลิศนักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือ
30 มกราคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 2