Read more..

อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มช. ได้รับการเสนอชื่อเพื่อชิงรางวัล WiT Wonder Woman 2022
11 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เชิดชูลูกช้าง มช.
26 มกราคม 2565
กองพัฒนานักศึกษา

Read more..

มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย 24 มกราคม 2565
17 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
5 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 19