Read more..

มช. เร่งช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
28 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-ฝุ่นพิษ PM 2.5 มอบบุคลากรทางการแพทย์
27 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU Mobile Application พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ระบุ Clean Room ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถาม-ตอบ Q&A มช. ร่วมใจสู้ภัย COVID-19
20 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่
19 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆ ของ มช. ต่อสถานการณ์ COVID-19
1 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
31 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. รวมน้ำใจดับไฟป่า
30 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำ อ่างแก้ว มช. ดับไฟป่า
29 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แนวปฏิบัติทางทันตกรรมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
29 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะทันตแพทยศาสตร์ งดให้บริการทันตกรรมทุกชนิด ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
29 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช.เชิญร่วมบริจาคคนละ 19 บาท ผลิตหน้ากากอนามัย
29 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดบริการหอพักนักศึกษา พร้อมดูแลนักศึกษาที่ไม่เดินทางกลับภูมิลำเนา
27 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งดกิจกรรมนักศึกษา บริการวิชาการ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
27 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 5