Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

TLIC แนะแนวทางการ “จัดสอบออนไลน์”
10 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

32 ชั่วโมง กับการสร้างลมหายใจไร้หมอกควัน
3 พฤศจิกายน 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

ปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ผลักดันหลักสูตรด้านดิจิทัล เตรียมป้อนบัณฑิตสู่ตลาดงาน ยุค New normal
22 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ขยายเวลาแจกซิมการ์ด ฟรี เพื่อการศึกษาออนไลน์
9 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มอบหน้ากากอนามัย MASK 4 ALL ป้องกัน COVID-19 ให้กับนักศึกษา
8 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดโครงการทุนปฏิบัติงาน ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
2 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU Daily Health Passport เฝ้าระวังสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร มช.
1 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดรับสมัครลูกจ้างภายใต้โครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 จำนวน 2,963 อัตรา
22 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ติดตามรับชม Facebook Live: ที่นี่ มีคำตอบ "ชีวิตใน มช. ช่วงโควิด-19" 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
18 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Webinar “เปิดตัว อาจารย์สายการสอน และสายวิจัย”
18 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams 29 มิ.ย. 2563
18 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช.จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2563 ผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง
18 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เลือกเจลแอลกอฮอล์อย่างไร ให้ปลอดภัยจากของปลอม
18 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง อว.จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2
18 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 11