Read more..

มช. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 50% พร้อมขยายเวลาชำระฯ ถึง 30 ก.ย. 64
24 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก อว. 3,500 โดส ฉีดให้นักศึกษาและบุคลากร สู้ภัยโควิด-19
12 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

TLIC แนะแนวทางการ “จัดสอบออนไลน์”
10 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผู้ป่วยโรคมะเร็งกับวัคซีนโควิด-19
23 กรกฎาคม 2564
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

ผู้ป่วยโรคอ้วนควรฉีดวัคซีน
23 กรกฎาคม 2564
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

ช่วงโควิด-19 กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
19 กรกฎาคม 2564
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

ประกาศ ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
8 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ การสนับสนุนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงานฯ
8 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 25