มช. แจกหน้ากาก ฟรี ตู้แจกหน้ากากป้องกันฝุ่น ฟรีช่วงทดสอบระบบ
20 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. แจกหน้ากากอนามัยป้องกัน PM2.5 สำหรับนักศึกษา
20 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษามช. จัดอบรมและเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังไฟป่า
SDGs:
13
7 มีนาคม 2566
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
ต้นแบบห้องเรียนสถาปัตย์ มช. ลดร้อน ลดฝุ่น สร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
SDGs:
3 7 11
15 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
PM2.5 ฝุ่นจิ๋วร้าย ภัยสุขภาพ
6 กุมภาพันธ์ 2566
คณะแพทยศาสตร์
MASQURAX FOR FIREFIGHTER (New Model) นวัตกรรมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ความดันบวก เพื่ออาสาดับไฟป่า
SDGs:
3 7 9 13
18 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 30