Read more..

นักศึกษา มช. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม อยู่บ้าน อยู่หอ หยุดเชื้อ
7 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
30 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19
16 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

TLIC แนะแนวทางการ “จัดสอบออนไลน์”
10 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Telemedicine ห่ า ง แต่ห่วง
6 พฤษภาคม 2564
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

ชาว มช.ร่วม??ป้องกันตนเองจาก COVID-19 Stop the Spread!
3 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 20