ร่วมมอบอุปกรณ์ "ช้างไฟ" จำนวน 128 เครื่อง แก่จังหวัดเชียงใหม่
SDGs:
11 13 17
29 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
“แมงกะไซ แจ้งภัยฝุ่น”
SDGs:
9 13 17
27 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มอเตอร์ไซค์ แจ้งภัยฝุ่น DustBoy E-motorbike
SDGs:
3 9 13 17
25 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมลพิษอากาศ และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
SDGs:
7 9 11 13
21 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช.พัฒนาเครื่องวัดฝุ่นพิษติดมอเตอร์ไซค์
SDGs:
9 13
21 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สิงห์อาสา จับมือ คณะทำงานฯ ม.เชียงใหม่ ลุยแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
SDGs:
3 9 10 11 13 17
20 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนโดยรอบเพื่อการรักษาพื้นที่ป่า
SDGs:
18 มีนาคม 2567
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
เวทีเสวนา “Policy Forum ครึ่งทางฤดูฝุ่น จัดการไฟ แก้ไขปัญหา PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่”
SDGs:
3 11 12 13 17
11 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
AIR QUALITY MONITORING STATION
SDGs:
11 13
9 มีนาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ได้เวลาแล้ว!!! ในช่วงสถานการณ์หมอกควัน ถึงเวลา สวมใส่หน้ากากที่ถูกต้อง ป้องกันฝุ่น PM2.5
SDGs:
13
28 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ยังจำได้มั้ย กับหน่วยกำจัดหมอกควันเคลื่อนที่
SDGs:
3 9 11 13 17
27 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 32