ปิดให้บริการสถานที่กีฬา (กลางแจ้ง) 6-12 เมษายน 2566
SDGs:
3
10 เมษายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรม มอชอ ฮ่วมใจ๋ ต้านภัยหมอกควัน
SDGs:
3 11 17
10 เมษายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ระวัง 5 โรคร้ายจากฝุ่น PM 2.5
SDGs:
3
3 เมษายน 2566
คณะแพทยศาสตร์
PM 2.5 ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร ?
SDGs:
3
3 เมษายน 2566
คณะแพทยศาสตร์
มช. แจกหน้ากาก ฟรี ตู้แจกหน้ากากป้องกันฝุ่น ฟรีช่วงทดสอบระบบ
20 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. แจกหน้ากากอนามัยป้องกัน PM2.5 สำหรับนักศึกษา
20 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษามช. จัดอบรมและเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังไฟป่า
SDGs:
13
7 มีนาคม 2566
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
ต้นแบบห้องเรียนสถาปัตย์ มช. ลดร้อน ลดฝุ่น สร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
SDGs:
3 7 11
15 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
PM2.5 ฝุ่นจิ๋วร้าย ภัยสุขภาพ
6 กุมภาพันธ์ 2566
คณะแพทยศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 31