ร่วมมอบอุปกรณ์ "ช้างไฟ" จำนวน 128 เครื่อง แก่จังหวัดเชียงใหม่

29 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบอุปกรณ์ "ช้างไฟ" จำนวน 128 เครื่อง แก่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสื่อมวลชน ร่วมพิธีฯ ณ ด่านตรวจที่ ๑ (ห้วยแก้ว) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
.
"ระบบตรวจจับควันผ่านเทคโนโลยี Internet of Thing" ภายใต้โครงการ ช้างไฟ ซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับควันผ่านเทคโนโลยี Internet of Things (IoT-based Smoke detector) เพื่อลด PM 2.5 ที่เกิดจากไฟไหม้ป่า พื้นที่ตรงดอยสุเทพ หรือในจุดที่สำคัญเกิดไฟไหม้ซ้ำซากทุกปี ระบบดังกล่าวจะทำการตรวจจับควันไฟและส่งตำแหน่งพิกัดที่ตรวจพบควันไฟผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มายังระบบประมวลผล เพื่อประมวลระดับความรุนแรงของควันไฟ แล้วแสดงผลมายังหน้าจอของผู้ใช้งาน ทำให้ทราบสถานการณ์การเกิดไฟป่าได้และดำเนินการวางแผนควบคุมไฟป่าได้ทันท่วงที.
แกลลอรี่