Read more..

มช. ร่วมสืบสานพิพิธภัณฑ์ล้านนา คว้า 2 รางวัล Museum Thailand Awards 2020
20 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาคณะทันตแพทย์ มช. รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น
15 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

บุคลากร มช. รับรางวัล"วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
8 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563
29 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มช. ได้รับรางวัล Exemplary Award
8 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี"
1 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 10