Read more..

ผลงานวิจัยอาจารย์ AccBA ได้รับการเสนอผลงาน SEC Capital Market Symposium 2019
18 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นศ.รัฐศาสตร์ฯ ชนะเลิศ โครงการสิงห์ไพรวิชาการ
18 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษา AccBA รับรางวัลหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี”
13 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

2 คณะ มช. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ทีมวิจัย A.I. มช. รับรางวัลระดับนานาชาติจากงานวิจัยการระบุตัวบุคคลด้วยภาพใบหู
5 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและเข็มพระนามาภิไธย
27 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
27 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่
27 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษา มช.คว้า 3 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30
27 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

2 นศ. CERT คว้ารางวัลการนำเสนอด้วยวาจาในงานประชุม “สรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 47”
25 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเชิดชูเกียรติ "นักวิจัยแกนนำ ปี 2562"
20 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

3 นักวิจัยแกนนำรับทุน 50 ล้าน ศึกษาด้านหัวใจ-คอนกรีตก่อสร้าง-วิศวกรรมถนน
20 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ทีม Fivet และทีม PurePlas ตัวแทน มช. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน R2M 2020 ระดับภาคเหนือ
17 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ได้รับรางวัล “Innovative Design Award”
6 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 7