Read more..

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและเข็มพระนามาภิไธย
27 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
27 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่
27 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษา มช.คว้า 3 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30
27 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

2 นศ. CERT คว้ารางวัลการนำเสนอด้วยวาจาในงานประชุม “สรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 47”
25 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเชิดชูเกียรติ "นักวิจัยแกนนำ ปี 2562"
20 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

3 นักวิจัยแกนนำรับทุน 50 ล้าน ศึกษาด้านหัวใจ-คอนกรีตก่อสร้าง-วิศวกรรมถนน
20 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ทีม Fivet และทีม PurePlas ตัวแทน มช. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน R2M 2020 ระดับภาคเหนือ
17 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ได้รับรางวัล “Innovative Design Award”
6 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รางวัล Best Poster Award กลุ่ม Behavioral Sciences
27 พฤศจิกายน 2562
คณะเภสัชศาสตร์

Read more..

นักศึกษาวิศวฯ มช. รับ 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ Tri-U ครั้งที่ 26
12 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

STeP คว้ารางวัลหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator of the Year 2019) ระดับเอเชียประจำปี 2019
12 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์ CAMT รับรางวัล Best Paper Awards
8 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นศ.คณะสัตวแพทย์ ได้รับรางวัล Excellent Oral Presentation Award
8 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 7