Read more..

เชิดชูลูกช้าง มช.
26 มกราคม 2565
กองพัฒนานักศึกษา

Read more..

มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย 24 มกราคม 2565
17 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
5 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 21