พิธีเปิดศูนย์สุขภาพพร้อมกาดฝรั่ง-หางดง
SDGs:
3 11 17
28 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรม ALIVE UP SANPAKOI ส่อง / สร้าง / สันป่าข่อย
SDGs:
11 17
16 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรม “2023 International Architecture Workshop” KIT & CMU
SDGs:
9 11 17
4 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 7 (Real Engineer CMU)
SDGs:
8 9 11 12 17
2 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กิจกรรม เปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้ พื้นที่ประวัติศาสตร์ เวียงเจ็ดลิน
SDGs:
11 17
27 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. รับรางวัลZero Emission Mobility
SDGs:
6 7 9 11 13 17
26 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 3/2566
SDGs:
3 7 9 11 12 13 17
25 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 14