กว่าจะมาเป็น "Super Teak" EP.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นสัก
SDGs:
9 11 15
3 พฤษภาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการ ASEAN Field Research Trip 2024 (Yunnan University, China)
SDGs:
4 8 11 17
1 พฤษภาคม 2567
คณะสังคมศาสตร์
บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด มอบเงินติดตั้งห้องปลอดฝุ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
SDGs:
3 9 11 13 17
29 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก South China University of Technology (SCUT)
SDGs:
9 11 17
27 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
SDGs:
3 7 9 11 12 13 15 17
23 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Mae Kha & Night Bazaar Earth Day 22 เม.ย.67 ณ คลองแม่ข่า ย่านไนท์บาซาร์
SDGs:
11 17
23 เมษายน 2567
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
กลุ่มเซ็นทรัลมอบเงินสนับสนุนสร้างห้องปลอดฝุ่น
SDGs:
3 7 9 11 13 17
20 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ม่วนอกเย็นใจ๋ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๗
SDGs:
11
12 เมษายน 2567
คณะพยาบาลศาสตร์
ถ้าอยากกำจัดฟางข้าว แบบไม่ต้องเผา แถมยังได้เงินอีกด้วย เราจะทำอย่างไร
SDGs:
1 8 9 10 11 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
‘ก่ำเจ้า มช.107’ ข้าวพันธุ์ใหม่ ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
SDGs:
1 2 8 10 11 12 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Lanna Rice Research Center ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ภายใต้โครงการ Mae Hia Smart BCG Model
SDGs:
1 2 8 9 11 12 17
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับครัวดำหัวปี๋ใหม่เมือง
SDGs:
11
11 เมษายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 21