การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายวิทยาลัยนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2566
SDGs:
3 9 11 17
5 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
SDGs:
3 6 9 11 13 17
2 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดการประชุม และบรรยายการประชุม (Keynote Speaker) ในหัวข้อ “CMU Flagship: PM 2.5 reduction for sustainable development”
SDGs:
3 9 11 13 17
13 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่
SDGs:
8 9 11 17
5 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Community Formation and Development of Monastic Rules by Thai Mae Chis
SDGs:
4 11 16 17
5 มกราคม 2566
คณะสังคมศาสตร์
พิธีปิดงาน The 5th International Symposium of Benthological Society of Asia: BSA2022
SDGs:
11 13
29 ธันวาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์
การจัดการบรรยายในหัวข้อ CMU HPC ERAWAN การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัย
SDGs:
3 9 11 12 13 17
28 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Theory and Technique, International Conference on Sustainable Environment 2023
SDGs:
11 13
22 ธันวาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์
ต้อนรับผู้บริหารจาก Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี
SDGs:
9 11 12 13 17
21 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
19 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
คนไทยมีดีเฟสติวัล 2022 เที่ยว ชม ช๊อป
SDGs:
1 2 3 4 8 9 10 11 12 17
16 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 9