กิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก “Stop Sexual Harassment Bystander Intervention”
SDGs:
3 5 16 17
29 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
SDGs:
5 17
18 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเสพติด (Thailand Addiction Scientific Conference) (TASC)
SDGs:
3 5 9 10 11 12 16 17
9 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
CMU Pride Month 2023 สีสันความหลากหลายและส่งเสริมความเท่าเทียม ที่ มช.
SDGs:
5
4 กรกฎาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการ “มีดี” พลังเกษียณสร้างชาติ
SDGs:
1 2 3 5 8 9 11 12 15 17
28 มิถุนายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โครงการฝึกการอบรม SDGs Workshop : Future Proofing Your Organization
SDGs:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 พฤษภาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
GENDER TALK #2 2023
SDGs:
4 5 10 16
1 กุมภาพันธ์ 2566
คณะสังคมศาสตร์
ขอเชิญร่วมกิจกรรม GENDER TALK #1 2023
SDGs:
5
28 ธันวาคม 2565
คณะสังคมศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 2