LESSON LEARNED : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ l Digital University
SDGs:
4 6 7 9 11 17
6 มีนาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Chiang Mai Journal of Science LATEST ISSUE : Vol.49 No.5 (September 2022)
19 กันยายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์
มช. เปิดตัวเว็ปไซต์นโยบายแผน 13 พบกับ 9 Quick Win รวมพลังขับเคลื่อน มช. ไปด้วยกัน
13 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
หอมกลิ่นล้านนา...ในผ้าฝ้ายทอมือ
SDGs:
8 9 11 17
8 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พลังของ “นักศึกษาพิเศษ” และแรงบันดาลใจจากรั้วสีม่วง
SDGs:
4 5
6 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ร่วมลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือ พัฒนาฟางข้าวเหลือใช้ สู่เยื่อฟางข้าวมหัศจรรย์
SDGs:
1 2 8 9 11 12 13
2 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รู้จักครูรัก(ษ์)ถิ่น ความหวัง (ที่ยั่งยืน) ของหมู่บ้าน
SDGs:
1 4 10 11
2 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 24