มช. ได้รับมาตรฐานผลการดำเนินงาน ITA
11 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Parafuscosporella lignicola sp. nov. (Fuscosporellaceae), from a freshwater habitat in northern Thailand
14 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Amplified fragment length polymorphism for identification of Habenaria and Pecteilis
SDGs:
1 2 3 12
14 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. รับรางวัลZero Emission Mobility
SDGs:
6 7 9 11 13 17
26 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
CMUgency ถึงปัตตานีแล้ว !!
SDGs:
3 9 17
25 สิงหาคม 2566
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
The Role of Civil Society Network in Promoting Organic Food as a Path to Food Security in Chiang Mai, Thailand
SDGs:
8 12
13 กรกฎาคม 2566
คณะสังคมศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 29