Read more..

มช. ผุดนวัตกรรมหุ่นยนต์ห่อมะม่วง หนุนเกษตรกรรมยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วย AI
28 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมสืบสานพิพิธภัณฑ์ล้านนา คว้า 2 รางวัล Museum Thailand Awards 2020
20 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

“กินในมอ” (KinNaiMor) แอปพลิเคชันเพื่อเด็กมช. มีโภชนาการสมดุลในยุคดิจิทัล
19 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

หุ่นยนต์ห่อมะม่วงระบบ AI
16 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

“รับน้องขึ้นดอย มช.” 6 ธ.ค. 63 สืบสานประเพณี ด้วยวิถี New Normal
14 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด
9 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้นแบบถนนจากขยะพลาสติก
8 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ผนึกกำลังเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs)
8 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ช่วยช้าง ช่วยชุมชน กับภารกิจพิทักษ์สัตว์ใหญ่ต่อลมหายใจให้ช้าง
1 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัย มช. ค้นพบ “เห็ดพันธุ์อัปสร” เห็ดชนิดใหม่ของโลก
1 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563
29 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs)
19 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ทำกินในเขตอุทยานฯ ให้ "คน" อยู่กับ "ป่า" อย่างยั่งยืน
5 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2021
3 กันยายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 6