Read more..

ต่อยอด-แสงหลวง
27 กรกฎาคม 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

มช. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 50% พร้อมขยายเวลาชำระฯ ถึง 30 ก.ย. 64
24 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU-RL คืออะไร?
20 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก อว. 3,500 โดส ฉีดให้นักศึกษาและบุคลากร สู้ภัยโควิด-19
12 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ทุ่มงบ 465 ล้านบาท ช่วยเหลือนักศึกษา บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19
1 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช.
1 มิถุนายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU Model คืออะไร สามารถหาคำตอบได้ในคลิปวีดิโอนี้ กับหนึ่งในโครงการ CMU Model
22 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

“ผ่อดีดี” มช. ร่วมเสวนาออนไลน์ “Think Globally, Act Locally” กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
17 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดหลักสูตร วิศว Robotics & AI รองรับเทรนด์เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกอนาคต
9 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อัตลักษณ์เมืองเหนือ ถิ่นแดนล้านนาไทย อัตลักษณ์ล้านนา 4 ด้าน
9 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวใหม่ เพื่อพัฒนาชาวนาและอุตสาหกรรมข้าวไทย
7 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ต่อยอดความสำเร็จ ขยายพันธมิตร นำข้าวลำไอออนสู่ชาวนาไทย
2 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 12