มช. ร่วมพัฒนาผงจิ้งหรีด โปรตีนสูง พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรไทย สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 3 8 9 12 17
23 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ต้นแบบห้องเรียนสถาปัตย์ มช. ลดร้อน ลดฝุ่น สร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
SDGs:
3 7 11
15 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ผนึก GIZ และ Enapter ลงนามข้อตกลง สร้างเชียงใหม่เป็นศูนย์ความรู้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว
14 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เซรั่ม “สมุนไพรกะเพราไทยต้านริ้วรอยและชะลอวัย"
SDGs:
3 8
30 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 27