มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

รองอธิการดี มช. รับรางวัล The AsiaEngage Recognition Award 2020 จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย
18 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ช่องทางลงทะเบียนและประเมินสุขภาพเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย 2563
17 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. นำ VR เสริมประสิทธิภาพการศึกษา พลิกโฉมการเรียนรู้แห่งโลกเสมือนจริง
6 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมเปลี่ยนชีวิต สร้างรอยยิ้ม ด้วยนวัตกรรม Nasoform แก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
3 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ผุดนวัตกรรมหุ่นยนต์ห่อมะม่วง หนุนเกษตรกรรมยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วย AI
28 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมสืบสานพิพิธภัณฑ์ล้านนา คว้า 2 รางวัล Museum Thailand Awards 2020
20 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

“กินในมอ” (KinNaiMor) แอปพลิเคชันเพื่อเด็กมช. มีโภชนาการสมดุลในยุคดิจิทัล
19 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...
28 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. สืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย ด้วยวิถี New Normal “ลูกจ๊า...
27 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 2...
24 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
“บันทึกภาพด้วยดวงตา ผ่านปากกาและพู่กัน
27 พฤศจิกายน 2563
สถาบันวิจัยสังคม

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน