ข่าวรอบรั้วมช.

หลักสูตรใหม่ มช. “การออกแบบอุตสาหกรรม” ผสานองค์ความรู้จากคณะ...
SDGs:
4 17
29 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เตรียมความพร้อม #Dek67 #Dek68 เก็บหน่วยกิตล่วงหน้า ทำพอร์ตยื...
SDGs:
4 17
29 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
"ภูมิปัญญาไทยสู่งานวิจัยสีเขียวระดับโลก": ภูมิปัญญาท้องถิ่นส...
SDGs:
9 11
28 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วารสาร

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 80
8 กุมภาพันธ์ 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.02/2565
26 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสารทองกวาว ฉบับพิเศษ
24 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs Chiang Mai University 2022
1 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี
19 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน