วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ข่าวรอบรั้วมช.

การรับแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ใน TCAS รอบที่ 1 ของ มช.
22 พฤศจิกายน 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวและเสวนา “นวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิ...
SDGs:
9 13 17
7 ธันวาคม 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Kidney Diseases: Medical and Renal...
6 ธันวาคม 2565
คณะสัตวแพทยศาสตร์

วารสาร

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 77
15 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs Chiang Mai University 2022
1 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี
19 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทองกวาว ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
18 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสาร มช. วันนี้ ประจำปีการศึกษา 2565
13 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2565
9 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 48
28 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 47
22 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน