วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ข่าวรอบรั้วมช.

มช.จะดำเนินการปรับลดขนาดพื้นที่ OneDrive ภายใต้ CMU Account ...
29 พฤษภาคม 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โปรดระวัง ! เตือนภัยมิจฉาชีพ มช.ไม่มีนโยบายติดต่อไปยังข้าราช...
20 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ วันที่ 20 มิ.ย. 2567
SDGs:
11
12 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อาจารย์คณะเกษตร มช. รับรางวัล The SEARCA Regional Professori...
12 มิถุนายน 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ลงนาม MOU ร่วมกับ Ewha Womans University...
SDGs:
17
12 มิถุนายน 2567
คณะพยาบาลศาสตร์
CMU & PTT & MEKHA V MOU on Energy and Carbon Management Plat...
SDGs:
17
12 มิถุนายน 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วารสาร

ทองกวาว ฉบับพิเศษ
28 มกราคม 2567
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2566
20 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 - 2566
2 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม

โดยดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ที่ยึดหลักสานต่อเรื่องเดิม ริเริ่มเรื่องใหม่ สร้างเสริมความไว้ใจ ระวังภัยทุกฝีก้าว ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม การบูรณาการงานจากส่วนงานต่าง ๆ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs