ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้งดจำหน่ายสินค้าทุกชนิดในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 (ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

2 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่