กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2565
23 กันยายน 2565
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมการสร้าง Portfolio TCAS 1
22 กันยายน 2565
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
พัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน IT ร่วมกับ รร.เซนต์นิโกลาส
22 กันยายน 2565
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 79