การรับสมัครปริญญาโท


บัณฑิตวิทยาลัย มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาระด้บปริญญาโท ปริญญาเอก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษารอบ 2

รับสมัครนักศึกษาระด้บปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 มิถุนายน 2562 รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้จาก คลิกที่นี่


บัณฑิตวิทยาลัย มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 รอบ และภาคการศึกษาที่ 2 รับสมัครเฉพาะทาง Internet เท่านั้น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.การรับเข้าศึกษาจากผู้สมัครทั่วไป 2.การรับเข้าศึกษาจากผู้สมัครตามความต้องการของส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

รอบที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครทาง Internet วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 และรับสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562

รอบที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครทาง Internet วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562 และรับสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 21-28 มิถุนายน 2562

และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครเฉพาะทาง Internet เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562