ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
ANN
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบติการเรียนรู้นวัตกรรมและภาษา อาคาร ค.ส.ล.3ชั้น และต่อเติมอาคารห้องเรียน(ชั้นที่1)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
27/5/2562 11:41:10
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 246. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี พร้อมระบบฟิวชั่น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
27/5/2562 10:55:46
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 247. ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบโค้งงอได้ พร้อมเครื่องเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
27/5/2562 10:54:01
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 248. หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
27/5/2562 10:53:21
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเภสัชศาสตร์
24/5/2562 16:09:12
PRI
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 15:57:57
PRI
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 15:57:52
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ถุงบรรจุอาหารที่ให้ทางสายยาง,Gravity Extension set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 15:34:25
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 103. ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมระบบสำรองฉุกเฉิน จำนวน 1 ระบบ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 15:04:34
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 240. ระบบแม่ข่ายเสมือนสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 14:37:06
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 243. เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 14:36:42
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 244. เครื่องตรวจอวัยวะภายใน กล้ามเนื้อเส้นเลือดและเส้นประสาท ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 14:36:13
TOR
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายการ 245. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี แบบ 5 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 14:35:02
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการที่ 21. งานปรับปรุงห้องบริการเวชระเบียนแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ฯ ห้องบริการส่งยาให้แก่ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 13:54:25
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 11:47:29
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บอกรับฐานข้อมูล Journals @ Ovid จำนวน 1 ฐานข้อมูล
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 11:23:46
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 103. ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมระบบสำรองฉุกเฉิน จำนวน 1 ระบบ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 11:21:34
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 92. เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ความร้อนสูง จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
24/5/2562 11:01:37
PRI
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาดอาคารเคมี 1 อาคารเฉลียวอยุ่วิทยานุสรณ์ และอาคารเคมี 2 ชั้น 1 และชั้น 2 จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะวิทยาศาสตร์
24/5/2562 9:32:20
WIN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference โดยวิธีe-bidding
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
23/5/2562 17:45:25
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแท่นสักการะและชุดอุปกรณ์แท่นสักการะศาลพระภูมิ โดยเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
23/5/2562 16:24:44
PRI
Cobas Ampliprep/cobas TagMan HIV-1 Monitor จำนวน 45 กล่อง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
23/5/2562 15:59:35
PRI
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเทคนิคการแพทย์
23/5/2562 15:47:41
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานจัดจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำและซ่อมแซมชุดผลิตน้ำประปา ชุดที่ ๕)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
23/5/2562 14:42:27
PRI
VAR.II B-THAL R-PACK 500T (Varaint for HPLC) จำนวน 10 bot
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
23/5/2562 14:32:52
PRI
น้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน 20,000 test
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
23/5/2562 14:31:36
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนและสร้างวงเวียนบริเวณทางสี่แยกโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
23/5/2562 14:01:44
ANN
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อเสาบาสเกตบอลสนามกลางแจ้ง จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
23/5/2562 13:59:48
APR
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561
ประเภท : 8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
23/5/2562 13:58:40
AWP
ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23/5/2562 13:35:22
Now viewing : 1 of 384