ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
ANN
การจ้างเหมาปฏิบัติงานอาคารสถานที่ โครงการเปิดบริการพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชม.
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักหอสมุด
26/9/2566 18:13:34
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะศึกษาศาสตร์
26/9/2566 17:06:43
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งานจัดจ้างรักษาความสะอาดหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน ๑๑ เดือน))
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
26/9/2566 16:23:32
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 176 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยวของห้องผ่าตัดไฮบริด แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2566 15:33:27
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 217. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Siemens รุ่น Somatom Definition AS S/N 95541 และ Synco Via S/N 450001 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2566 15:33:17
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 219. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ 2 หัวตรวจ พร้อมซีที ชนิด 16 ภาพ ยี่ห้อ GE รุ่น Discovery NM/CT 870 DR และเครื่องสำรองไฟฟ้า แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2566 15:33:01
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 210. ค่าจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Outsource) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2566 15:32:43
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 209. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบฉุกเฉิน จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2566 15:32:36
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 215. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีโฟตอนอิเล็กตรอนพลังงานสูง ยี่ห้อ Elekta รุ่น Synergy แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2566 15:32:24
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 205. ค่าจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Radiography Mobile-X-Ray Outsource) ผู้ป่วยตามตึก จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2566 15:32:20
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 213. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีแบบภาพนำวิถี Tomo Therapy รุ่น Hi-Art Radio Therapy system S/N 110404 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2566 15:32:11
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 141. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว พร้อมเครื่องแสดงและบันทึกข้อมูลด้วยไฟฟ้าการไหลเวียนของระบบหัวใจ รุ่น OPTIMA IGS320 แบบรวมอะไหล่ ไม่รวมหลอดเอกซเรย์และชุดรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2566 15:32:07
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 204. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ 640 สไลด์ต่อการหมุน 1 รอบ รุ่น Somatom Force S/N 75517+Syngo Via XL S/N 130507 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2566 15:32:03
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 218. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องใส่แร่กัมมันตรังสี ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น ALEXION ACCESS S/N 1KG18Y2539 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2566 15:31:58
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจัดจ้าง รายการที่ 46 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
26/9/2566 15:31:54
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
26/9/2566 15:25:03
WIN
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ
26/9/2566 10:50:15
WIN
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 4 เครื่อง แบบไม่รวมค่าอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ
26/9/2566 10:50:10
WIN
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการล้างภาชนะภายในโรงอาหารด้วยเครื่องล้างจานอุตสาหกรรมพร้อมพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ
26/9/2566 9:58:22
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 (HPB 4) และ5 (HPB 5) ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
26/9/2566 8:59:16
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
25/9/2566 21:51:47
WIN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาที่ปรึกษากฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา และการเจรจาทางธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/9/2566 16:54:57
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ CMU Social Value Hackathon รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ CMU Accelerate Impact and Hackathon 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25/9/2566 14:51:23
WIN
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะพยาบาลศาสตร์
25/9/2566 14:02:23
WIN
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะพยาบาลศาสตร์
25/9/2566 14:02:16
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 600. เครื่องฟอกอากาศ สำหรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตรม. จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
25/9/2566 13:40:06
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 74. ระบบไฟฟ้าสำรองอาคารคลินิก 108 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
25/9/2566 13:40:02
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุบริโภคประเภทอาหารเเห้ง จำนวน 69 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/9/2566 13:39:55
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จำนวน 16 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/9/2566 13:39:43
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุบริโภคประเภทอาหารเเปรรูป จำนวน 18 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
25/9/2566 13:39:33
Now viewing : 1 of 1482