ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 บริการรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
25/9/2563 18:02:48
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานดูแลรักษาภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25/9/2563 17:15:40
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อยา Ezetimibe 10 mg, Tablets จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
25/9/2563 16:07:20
PRI
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25/9/2563 15:15:30
TOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25/9/2563 15:15:21
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2564 ต่อสัญญาเช่าโกดังเก็บของ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
25/9/2563 15:00:30
PLN
ประกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/9/2563 14:37:14
PLN
ประกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/9/2563 14:04:22
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อโปรแกรม QS Star Rating
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25/9/2563 13:33:14
ANN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แบบเสมือนสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
25/9/2563 10:22:07
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสารน้ำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
25/9/2563 8:20:29
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ซื้อน้ำยาตรวจหาระดับฮอร์โมนสารบ่งชี้มะเร็งและระดับสารทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
25/9/2563 8:20:27
WIN
คณะรัฐศาสตร์ฯ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
24/9/2563 15:49:06
ANN
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างงานจ้างเขียนแบบก่อสร้างอาคาร “เรียนรู้ สร้างสรรค์” 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะวิจิตรศิลป์
24/9/2563 15:48:01
TOR
TOR ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา Centralized digital platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักหอสมุด
24/9/2563 15:47:13
PRI
ราคากลางการจ้างโครงการพัฒนา Centralized digital platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักหอสมุด
24/9/2563 15:47:08
PLN
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิทยาศาสตร์
24/9/2563 15:13:53
WIN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
24/9/2563 14:22:50
WIN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
24/9/2563 14:22:36
PLN
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดหาปริมาณของสารฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเภสัชศาสตร์
24/9/2563 13:18:14
TOR
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาบนถาดหลุมชนิดโมโนโครมาเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเภสัชศาสตร์
24/9/2563 13:17:59
TOR
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 2 ตู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเภสัชศาสตร์
24/9/2563 13:17:34
PRI
ประกาศราคากลาง จัดซื้อตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 2 ตู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเภสัชศาสตร์
24/9/2563 13:17:06
PRI
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาบนถาดหลุมชนิดโมโนโครมาเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเภสัชศาสตร์
24/9/2563 13:16:51
PRI
ประกาศราคากลาง จัดซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเภสัชศาสตร์
24/9/2563 13:16:20
PRI
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องทดสอบการซึมผ่านของยาในแนวตั้งแบบ Dry heat จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเภสัชศาสตร์
24/9/2563 13:15:50
PRI
ประกาศราคากลาง จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ แบบ 3 กระบอกตา จำนวน 2 ตัว ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเภสัชศาสตร์
24/9/2563 13:15:37
SUM
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (แบบสขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิจิตรศิลป์
24/9/2563 11:42:16
PLN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเกษตรศาสตร์
24/9/2563 10:13:22
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
24/9/2563 10:13:18
Now viewing : 1 of 757