ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PRI
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด ความสูง ๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งรวมฐานราก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/6/2567 17:15:43
TOR
ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด ความสูง ๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งรวมฐานราก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/6/2567 17:15:34
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งานจัดซื้อคลอรีนชนิดเม็ด 65% ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/6/2567 17:14:35
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งานจัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ประจำปีงบประมาณ 2567)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/6/2567 17:14:30
ANN
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 13 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
21/6/2567 16:53:05
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะศึกษาศาสตร์
21/6/2567 16:34:25
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอคอมพิวเตอร์ 19 จอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/6/2567 16:34:10
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงแนวสายระบบสื่อสารหม้อแปลงหลังโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ไปชุมสายคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/6/2567 16:16:47
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องกรองน้ำประจำอาคาร A และ B พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/6/2567 16:16:12
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาสำหรับเครื่อง Abbott Architech c4000 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
21/6/2567 16:14:29
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอภาพความละเอียดสูงสำหรับวินิจฉัยทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
21/6/2567 15:59:19
TOR
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 6Kva ขนาด 10Kva และขนาด 20Kva ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะการสื่อสารมวลชน
21/6/2567 15:52:05
PRI
ราคากลาง งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 6Kva ขนาด 10Kva และขนาด 20 Kva ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะการสื่อสารมวลชน
21/6/2567 15:51:42
PLN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
21/6/2567 15:38:33
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะเภสัชศาสตร์
21/6/2567 13:58:19
PLN
จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA 3P ประจำอาคาร 2 และอาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเภสัชศาสตร์
21/6/2567 11:15:41
ANN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์
21/6/2567 10:16:51
ANN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์
21/6/2567 10:16:49
TOR
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิทัล
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะมนุษยศาสตร์
21/6/2567 10:16:46
PRI
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิทัล
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะมนุษยศาสตร์
21/6/2567 10:16:44
ANN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์
21/6/2567 10:16:39
TOR
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะมนุษยศาสตร์
21/6/2567 10:16:35
PRI
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะมนุษยศาสตร์
21/6/2567 10:16:30
AWP
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะมนุษยศาสตร์
21/6/2567 10:16:20
PLN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ลิฟต์ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเกษตรศาสตร์
20/6/2567 16:19:01
ANN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคนม 30 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเกษตรศาสตร์
20/6/2567 16:18:51
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อโคนม 30 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
20/6/2567 16:18:35
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศขอบเขตงาน TOR ประกวดราคาซื้อโคนม 30 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
20/6/2567 16:18:27
ANN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานของระบบไมโครกริด และสื่อการเรียนการสอนเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
20/6/2567 15:16:45
ANN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์สำหรับอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20/6/2567 11:16:38
Now viewing : 1 of 1691