ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
ANN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจัดซื้อชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีe-bidding
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
14/8/2563 20:52:44
TOR
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงกันซึมพื้นผิวชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักหอสมุด
14/8/2563 20:42:03
ANN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 1,310 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์
14/8/2563 18:08:28
PLN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
14/8/2563 14:03:53
WIN
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นเวทีภายในห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง อาคารเรียน 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ
14/8/2563 13:48:12
PLN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียน 3
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเกษตรศาสตร์
14/8/2563 13:45:14
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียน 3
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
14/8/2563 13:45:04
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียน 3
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
14/8/2563 13:44:57
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi-Slice (64-Slice) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
14/8/2563 11:35:50
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
14/8/2563 11:35:44
ANN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ จัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อ CMU EZ Studio และชุดควบคุมการประชุมทางไกล CMU EZ Conference ระยะที่ 2 โดยวิธีe-bidding
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
14/8/2563 11:35:23
PRI
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศราคากลาง ประจำปี 2564จ้างรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ศูนย์บริการสวนดอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
14/8/2563 11:35:09
PRI
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศราคากลาง ประจำปี 2564จ้างรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ศูนย์บริการสวนดอก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
14/8/2563 11:34:37
PLN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเกษตรศาสตร์
14/8/2563 10:19:19
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
14/8/2563 10:19:09
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
14/8/2563 10:19:01
ANN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเกษตรศาสตร์
14/8/2563 10:18:49
WIN
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ถุงมือศัลยกรรมแบบไม่มีแป้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
14/8/2563 10:18:20
ANN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2554 จ้างเหมาบริหารจัดการและให้บริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
14/8/2563 9:49:24
PRI
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศราคากลาง ประจำปี 2564 จ้างเหมาบริหารจัดการและให้บริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
14/8/2563 9:49:16
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
13/8/2563 21:36:03
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
13/8/2563 21:35:58
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
13/8/2563 21:35:52
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
13/8/2563 21:35:48
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
13/8/2563 21:35:44
WIN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำหรับใช้ภายในศูนย์ ITSC CORNER จำนวน 300 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
13/8/2563 18:41:28
ANN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2554 จ้างรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ศูนย์บริการสวนดอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
13/8/2563 18:10:13
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องสำนักงาน งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13/8/2563 17:57:20
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13/8/2563 17:57:02
SUM
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฎาคม 2563 (แบบสขร.๑)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13/8/2563 17:56:46
Now viewing : 1 of 718