ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
AUC
สำนักบริการวิชาการ ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 7 รายการ
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
สำนักบริการวิชาการ
11/10/2562 18:11:14
AWP
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อรายไตรมาส 4 (เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2562)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สำนักงานมหาวิทยาลัย
11/10/2562 13:24:14
WIN
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 16 รายการ สำหรับโครงการวิจัย
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
11/10/2562 11:43:51
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 บำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
11/10/2562 11:42:54
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 บำรุงรักษาและซ่อมแซมหุ่นยนต์ผ่าตัด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
11/10/2562 11:42:47
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารธาราบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
11/10/2562 11:36:54
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก อาคาร 1 ชั้น 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
11/10/2562 11:36:50
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
11/10/2562 11:36:45
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
11/10/2562 11:36:19
ANN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ชุดตรวจปัสสาวะอัตโนมัติ (Urine analysis) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
11/10/2562 11:29:07
PLN
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างออกแบบ จำนวน 3 โครงการ)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
11/10/2562 11:11:35
PLN
เครื่องมือประเมินและฝึกการรับรู้และความรู้ความเข้าใจขั้นสูงสำหรับคนไทย (Thai Cognitive-perceptual Test and Training set)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
11/10/2562 11:06:18
PLN
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จำนวน 1 ระบบ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะทันตแพทยศาสตร์
11/10/2562 9:34:57
AUC
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10/10/2562 16:16:21
AUC
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
10/10/2562 14:43:54
AWP
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส3
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะสัตวแพทยศาสตร์
10/10/2562 14:43:21
AWP
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส4
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะสัตวแพทยศาสตร์
10/10/2562 14:42:47
ANN
เครื่องโครมาโตกราฟฟี่ชนิดของเหลวความดันสูง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเทคนิคการแพทย์
10/10/2562 14:12:59
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชน จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
10/10/2562 14:05:45
PRI
ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่องประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเทคนิคการแพทย์
10/10/2562 13:28:11
PRI
ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่องประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเทคนิคการแพทย์
10/10/2562 13:28:07
PRI
ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรืื่องประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเทคนิคการแพทย์
10/10/2562 13:28:02
AWP
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัลเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 10 ตุลาคม 2562
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะวิทยาศาสตร์
10/10/2562 13:27:59
ANN
ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเทคนิคการแพทย์
10/10/2562 13:27:51
AGR
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เรื่อง งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม SAS ประจำปี 2563
ประเภท : 9. การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
คณะบริหารธุรกิจ
10/10/2562 12:39:24
SUM
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบสขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะแพทยศาสตร์
10/10/2562 11:09:08
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
10/10/2562 10:02:25
PRI
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
10/10/2562 10:02:22
AWP
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะวิจิตรศิลป์
10/10/2562 9:59:34
PLN
ชุดประเมินและฝึกการทำงานของมือ (Hand evaluation kit)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
10/10/2562 9:47:34
Now viewing : 1 of 483