ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 10 คน
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเภสัชศาสตร์
20/9/2564 16:35:10
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดประตูด้วยใบหน้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
20/9/2564 15:56:53
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งานจ้างรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา เดือนตุลาคม 2564)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
20/9/2564 15:56:37
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างตกแต่งอาคารวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
20/9/2564 15:54:23
WIN
ประกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ภายในศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20/9/2564 15:54:05
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนวงแหวนช่วงสำนักงานมหาวิทยาลัยถึงอาคารสโมสรพนักงานและบริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
20/9/2564 15:51:21
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมค่าบริการ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
20/9/2564 15:50:08
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 294297 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 15:45:31
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 294245 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 15:45:26
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ GPU 295310 และ GPU 295368 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 15:45:20
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 461471 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 15:45:17
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสุขอนามัย กำจัดเชื้อ กลิ่นห้องน้ำอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๑,๒,๓ และอาคารยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
20/9/2564 13:42:24
PLN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง ออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
20/9/2564 13:17:03
WIN
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ
20/9/2564 11:11:54
WIN
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการดูแลตกแต่งภูมิทัศน์สวนและสนามรอบอาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ
20/9/2564 11:10:38
WIN
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารแบบไม่รวมค่าอะไหล่ จำนวน ๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ
20/9/2564 11:10:14
ANN
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะทันตแพทยศาสตร์
20/9/2564 10:45:03
ANN
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 10:20:13
PRI
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซื้อซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 17 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 10:20:09
WIN
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะพยาบาลศาสตร์
20/9/2564 9:53:01
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุยางรถยนต์/ยางรถยนต์พร้อมกระทะ (ยางอะไหล่) แบตเตอรี่รถยนต์ และอะไหล่รถยนต์ชำรุดที่ได้จากการซ่อมรถยนต์ รวม 2 หมวด
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 9:51:38
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้ (เครื่องคอมพิวเตอร์) รวม 2 รายการ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 9:51:35
WIN
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะพยาบาลศาสตร์
20/9/2564 9:45:07
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์) กลุ่ม CVS 2 จำนวน 8 โครงการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 8:19:50
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์) กลุ่ม CVS 3 จำนวน 10 โครงการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 8:19:43
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 203688 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 8:19:37
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ GPU 206198 และ 206200 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 8:19:28
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ GPU 208553 และ 208569 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 8:19:20
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ GPU 208595,GPU 208621 และ GPU 208632 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 8:19:17
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี2565 จ้างเหมาบริหารจัดการ และให้บริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
17/9/2564 17:51:47
Now viewing : 1 of 994