ประกาศคณะสังคมศาสตร์ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน

9 กรกฎาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 232 รายการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สถานที่ ห้อง SB 4106 คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารแนบ
แกลลอรี่