มช. รับสมัครนักศึกษาปริญญาที่สอง ปีการศึกษา 2567
SDGs:
4
10 เมษายน 2567
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2567
3 เมษายน 2567
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ตารางเวลาให้บริการรถไฟฟ้าและรถตู้ ขส.มช. เดือนเมษายน 2567
1 เมษายน 2567
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2567
1 มีนาคม 2567
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มช. จัดเสวนาเสนอข้อมูลเชิงลึก “แนวโน้มการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ในอนาคต (Future Creative District’s Trends)”
SDGs:
11
15 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

End of content

Now viewing : 1 of 34