Read more..

สานสัมพันธ์ สว.มช. ครั้งที่ 2
25 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เชิญร่วมงาน MaCMU Fair: Care for Community 2020
17 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ "ความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียน"
17 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2020
11 พฤศจิกายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more..

กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
10 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เชิญรับชม LIVE "ที่นี่ มีคำตอบ" ติดตามทุกเรื่องราวกับการรับน้องขึ้นดอยยุค New Normal.
10 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สัมมนาวิชาการรูปแบบ Online หัวข้อ How to deal with diarrhea cases?
4 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ จาก ThaiFlux Workshop 2020
4 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

32 ชั่วโมง กับการสร้างลมหายใจไร้หมอกควัน
3 พฤศจิกายน 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 10