ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 04/07/2020 11:31
ติดเชื้อสะสม
3185

เพิ่มขึ้น 5 ราย

กำลังรักษา
61

เพิ่มขึ้น 5 ราย

เสียชีวิต
58

หายแล้ว
3066

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2020
ติดเชื้อสะสม
41

กำลังรักษา
0

เสียชีวิต
1

หายแล้ว
40

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัย (COVID-19)
มช. เปิดโครงการทุนปฏิบัติงาน ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
2 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์

CMU Daily Health Passport เฝ้าระวังสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร มช.
1 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประกาศ การเปิดพื้นที่ให้บริการสถานที่กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงให...
16 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเช...
15 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประกาศ มาตรการป้องกัน สำหรับการเปิดพื้นที่ให้บริการร้านอาหาร...
11 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์2563
11 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ใจดีเปิดลงทะเบียนรับซิม รอบ 2 เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์
10 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วีดิทัศน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง