ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่
ติดเชื้อสะสม

กำลังรักษา

เสียชีวิต

หายแล้ว

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 09/02/2022
ติดเชื้อสะสม
36,028

กำลังรักษา
1800

เสียชีวิต
213

หายแล้ว
33,951

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์

มช. เตือนระวังโฆษณาชวนเชื่อ การใช้บริการ Flexible Benefits
6 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้ความร่วมมือตรวจคนเข้า...
3 พฤษภาคม 2566
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วีดิทัศน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง