มช. เตือนระวังโฆษณาชวนเชื่อ การใช้บริการ Flexible Benefits
6 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประกาศ งดให้บริการรถ ขส.มช. วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 และ 28-31 กรกฎาคม 2565
19 กรกฎาคม 2565
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ปีใหม่นี้ ชวนชาว มช. ส่งมอบความสุข SEND LOVE NO GIFT ด้วย CMU e-Card
17 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 11