คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย

1 กันยายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

" เมื่อเข้าพื้นที่คณะฯ ขอให้สวมหมวกนิรภัย "
#สวมหมวกนิรภัย
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
แกลลอรี่