Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ กำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 สิงหาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19
16 สิงหาคม 2564
คณะแพทยศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 22