Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

V-U-C-A Vaccine : ฉีดให้ครบ ลดป่วยหนัก
19 มกราคม 2565
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การได้รับวัคซีน COVID-19 ของบุคลากรและนักศึกษา มช.
30 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิด Timeline “CMU แจกซิมเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์”
26 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 25