" ผลกระทบของโควิดต่อเด็กเล็ก "
28 เมษายน 2565
คณะแพทยศาสตร์
ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2564
28 เมษายน 2565
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัย COVID-19
SDGs:
1 3 9 10 17
27 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การเรียน การสอน และการสอบ ของนักศึกษา มช. ใช้รูปแบบใด
27 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
V-U-C-A Vaccine : ฉีดให้ครบ ลดป่วยหนัก
19 มกราคม 2565
คณะแพทยศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 25