ระบบรายงานข้อมูล COVID-19 มช. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง / ผู้ติดเชื้อ COVID-19

28 กุมภาพันธ์ 2565

กองพัฒนานักศึกษา

ระบบรายงานข้อมูล COVID-19 มช.
  • ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
  • ผู้ติดเชื้อ COVID-19

เข้าระบบ > https://covid.scmc.cmu.ac.th


พบข้อติดขัดในการใช้งานโทร 053-943045

Hotline สายด่วนโควิด 096-686-0306

สอบถามเพิ่มเติม 090-892-5623 และ 064-174-6183

แกลลอรี่