ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

19 ตุลาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

ดูประกาศปฏิทินที่ https://cmu.to/cmucalendar67

ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/cmucalendar

แกลลอรี่