ข้อชี้แจงกรณีการเรียกเก็บค่าขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา

3 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แกลลอรี่