อัปเดต! ค่าจัดส่งไปรษณีย์ราคาใหม่ โดนใจกว่าเดิม

23 พฤศจิกายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

อัปเดต! ค่าจัดส่งไปรษณีย์ราคาใหม่ โดนใจกว่าเดิม

ค่าจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านไปรษณีย์ ในอัตราใหม่ ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม

สำหรับเอกสารบรรจุซองละไม่เกิน 5 ฉบับ (ภายในประเทศ)

ค่าบริการจัดส่งฯ เป็นไปตามประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง

ประกาศฯ สำหรับระดับปริญญาตรี
https://cmu.to/ugradfee

ประกาศฯ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
https://cmu.to/gradfee

แกลลอรี่