ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการตัดสินผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่